Pasport stavby

Vlastníte-li užívanou stavbu, jež dosud není zapsána v katastru nemovitostí, jejíž stavební povolení se datuje před rokem 1990 a nevlatníte-li projektovou dokumentaci k této stavbě, vyhotovíme pro Vás tzv. pasport stavby a geometrický plán pro vyznačení stavby (popř. další potřebné dokumenty k dodatečné kolaudaci stavby). Tuto stavbu Vám po dohodě do katastru vložíme.

Dlouhodobě spolupracujeme s množstvím projektantů specializujících se na projektové dokumentace rodinných domů a zejména dodatečných projektových dokumentací staveb (tzv. pasport stavby).

Zajistíme zápis Vaší stavby do katastru nemovitostí.

Pasport stavby