Identifikace vlastníků pro majitele a správce distribučních soustav

  • Identifikace vlastníků dotčených vedením distribuční soustavy
  • Provádíme identifikaci vlastníků nemovitostí, na nichž se nachází vedení distribučních sítí (inženýrských sítí) - plynovod, vodovod, kanalizace, sdělovací vedení, elektrická vedení. To vše na základě Vámi dodaného zaměření inženýrských sítí (dokumentace skutečného provedení stavby), popř. toto zaměření provádíme

  • Vektorizace map
  • Pro potřeby majitelů a správců vedení distribučních soustav vektorizujeme a aktualizujeme mapy katastru nemovitostí, včetně map pozemkového katastru (zjednodušené evidence).

  • Seznamy dotčených vlastníků
  • Na základě Vámi dodané dokumentace skutečného provedení stavby (toto zaměření můžeme po dohodě provést) vyhotovujeme seznamy vlastníků dotčených stavbou inženýrských sítí. V případě potřeby vyhotovíme geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (ochranného pásma).

Kartografické práce