U nás platíte jen za služby, ne za cestu. Cestovné vám neúčtujeme!

Ceník geodetických prací

Projekt Cena od
Geometrický plán pro vyznačení stavby 4.000 Kč
Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy 4.000 Kč
Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy 4.000 Kč
Geometrický plán pro rozdělení pozemku 4.000 Kč
Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene 4.000 Kč
Geometrický plán pro zpřesnění vlastnické hranice v terénu 4.000 Kč
Vytyčování pozemků 4.000 Kč
Vytyčování Staveb 2.000 Kč
Zaměření výškopisu a polohopisu 2.000 Kč